Working Dogstadius

Med en bakgrund som hundförare under många års tid, driver Mirjam Hopstadius nu företaget Working Dogstadius och erbjuder kurser och föreläsningar inom kommunikation, hårda spår, personsök samt specialsök.

Hundar har alltid funnits med i vardagen, och även i arbetet. Nyfikenheten väcktes av att hundar med mycket drifter ibland var svårdresserade. Hur kunde man nå dessa hundar och prestera på tävlingar eller i tjänsten utan att vara orättvis mot hunden?

Vår filosofi är att alltid vara rättvis och tydlig med hunden, för att på det sättet stärka den goda relationen och utnyttja hundens resurser. På detta sätt har vi lyckats få en positiv inställning från hundarna, utan att behöva motivera eller avleda dem med godis/bollar. Självklart använder vi oss även av godis/bollar, men först efter att den sociala relationen och kommunikationen är befäst.

Den specialkompetens som Working Dogstadius erbjuder, är konkreta tips och verktyg som du, som hundens förare, direkt kan applicera i din och hundens vardag. Working Dogstadius är företaget som utvecklar ekipaget efter deras förmåga!

Passion för resursstarka hundar

Jag har stor erfarenhet av resursstarka hundar. Vi har haft drygt 60 st problemhundar som har kommit hem till oss för rehabilitering, för att sedan återgå till tjänstehundsarbete eller annan syssla. Jag har utvecklat min kunskap om hundkommunikation, tack vare dessa 60 st hundar. Jag har även erfarenhet från hästvärlden och har haft häst, vilket har gett mig stor erfarenhet om hur man kan använda sig av hästkommunikation i hundvärlden och även viceverca.

När jag instruerar så är jag väldigt ”hands-on” och brukar uppskattas just av den anledningen. I mina tidigare yrken är jag mycket van att leda och fördela arbete. Därför är min kommunikation till dig som elev rak och tydlig. Jag strävar efter att det blir ett bra inlärningsklimat.

Den specialkompetens som jag erbjuder ger dig konkreta tips och verktyg som du, som hundens förare, direkt kan applicera i din och hundens vardag. Fokus är alltid på att utveckla ekipaget efter deras förmåga.