Om Working Dogstadius

Hundar har alltid funnits med i vardagen, och även i arbetet. Nyfikenheten väcktes av att hundar med mycket drifter ibland var svårdresserade. Hur kunde man nå dessa hundar och prestera på tävlingar eller i tjänsten utan att vara orättvis mot hunden?

​Vår filosofi är att alltid vara rättvis och tydlig med hunden, för att på det sättet stärka den goda relationen och utnyttja hundens resurser. På detta sätt har vi lyckats få en positiv inställning från hundarna, utan att behöva motivera eller avleda dem med godis/bollar. Självklart använder vi oss även av godis/bollar, men först efter att den sociala relationen och kommunikationen är befäst.

Den specialkompetens som Working Dogstadius erbjuder, är konkreta tips och verktyg som du, som hundens förare, direkt kan applicera i din och hundens vardag. Working Dogstadius är det företaget som utvecklar ekipaget efter deras förmåga!

/Mirjam Hopstadius

Om ni har frågor så tveka inte att kontakta mig. Vår hundhall ligger i Brännland utanför Umeå i Leos Leklands gamla lokaler, Brännlandsvägen 56, Umeå.